डाउनलोड

प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. सम्बन्धि सम्पुर्ण कागजपत्रहरु तल उपलब्ध छन् । आफुलाई चाहिएको खण्डमा डाउनलोड गर्नुहोस् ।

1

Cheque Clearing Manual

2

Account Details

3

System Manual

4

CDD Form

5

Control Number Format

6

CDMA Application Form

7

NTC Application Form

8

Hello Paisa Manual

9

Hello Paisa User Code

10

Send/Receive Form

सम्बन्धित संस्थाहरू / Associated Organizations