सम्पर्क

 

प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. प्रति केही सुझाव, सल्लाह एंवम प्रतिक्रिया भए तलको फाराम भरि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

र साथै एजेन्ट, सब एजेन्ट तथा रिसेलेर बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्नुहोस् ।


सम्पर्क

प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा. लि.
गैरिधारा-२, काठमांडौ, नेपाल
फोनः +977 1-4004615 (Hotline)
पयाक्सः +977-1-4004639
Web: www.prabhumanagement.com
....... Email .......
Official: info@prabhumanagement.com
Account: account@prabhumanagement.com
Support: support@prabhumanagement.com
PCS Software: pcs@prabhumanagement.com

सम्बन्धित संस्थाहरू / Associated Organizations