हाम्रा सेवाहरू

प्रभु म्यानेजमेन्टका सेवा तथा सुविधाहरु

१) आन्तरिक विप्रेषण  (Cash Payment)
यो सेवा मार्फत प्रभुसँग आवद्घ भएका सहकारीहरुले प्रभुमनि ट्रान्सफर तथा अन्य बैंकहरु मार्फत विदेशबाट आएका सम्पुर्ण Remittance भुक्तानी गर्न पाउनेछन ।
साथै बिदेशबाट आएको Remittance लाई सहकारीले आकर्षक ब्याज दिई Remittance को रुपमा रुपान्तर गर्न सक्नेछन् ।

२) आन्तरिक विप्रेषण सहकारीहरुको खातामा (Remittance - A/C Deposit into Co-Operatives)
ग्राहकहरुले आफू तथा आफन्तले खाता खोलेको सहकारी संस्थामा प्रभुमनि ट्रान्सफर मार्फत विदेशवाट सिधै रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । हामीले मात्रै प्रभुसँग आवद्ध सहकारीहरुको खातामा सिधै पैसा Deposit  गराउने छौ ।
जसले गर्दा विदेश जाँदा बैंकमा खाता खोल्न पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुनुको साथै विदेशबाट सिधै सहकारीमा रहेको खातामा पैसा जम्मा गरी वचत गर्ने बानी बसाल्न सकिन्छ ।

३) अन्तर सहकारी रकम स्थानान्तरण (Cash Pay)
यो सेवा मार्फत प्रभु सँग आवद्घ भएका देशभरीका सहकारीहरुले नेपाल अधिराज्य भरी पैसा पठाउन र तुरुन्त भुक्तानी दिन सक्नेछन ।

४) अन्तर सहकारी रकम स्थानान्तरण (A/C Deposit)
यो सेवा मार्फत प्रभु सँग आवद्घ भएका सहकारीहरुले प्रभु सँग आवद्घ भएका Commercial Bank, Development Bank, Finance Company तथा सहकारीहरुको खातामा सिधै पैसा Deposit गर्न सक्नेछन् ।

५) मोबाइल बैंकीङ कारोबार (SMS Plus Banking )
यो सेवाबाट सहकारीहरुले प्रभु विकास बैंक लगायत प्रभुसँग आवद्घ भएका बैंकहरुमा भएको ग्राहकहरुको खातामा प्रभु–म्यानेजमेन्टले उपलब्ध गराएको Software मार्फत सिधै (Real Time) मा रकम जम्मा गर्नुको साथै Withdrawalपनि गर्न सक्नेछन् ।
जसले गर्दा प्रभुसँग आवद्घ भएका सहकारीहरुले प्रभु विकास बैंक तथा अन्य बैंकहरुको शाखा रहित बैंकको रुपमा पनि काम गर्न सक्नेछन् ।

६) मोबाइल रिचार्ज  (MPoS)
यो सेवाबाट सहकारीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुको नेपाल टेलिकमको LandLine, ADSL, पोस्ट पेड तथा प्रिपेड मोवाइलको बिल भुक्तानी तथा एनसेलको पोस्टपेड तथा प्रिपेड मोवाइल रिचार्ज गर्न सक्नेछन । जसले गर्दा सहकारीहरुको ग्राहकहरुको संख्यामा वृद्घि हुनुको साथै विल भुक्तानी गर्नको लागी टेलिकममा नै जानु पर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाउने छ ।  

७) रिचार्ज सेवा  (Dish Home)
प्रभुसँग आवद्घ भएका सहकारीहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई डिसहोमको रिचार्ज गर्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।

८) पैसा भुक्तानी सेवा  (POSH Cash)
यो सेवाबाट ग्राहकले आफ्नो बैंकमा भएको खाताबाट RuPaiya अथवा अन्य बैंकका डेविट कार्ड मार्फत रकम झिक्न ATM Machine धाउनु पर्ने झन्झट लाई अन्त्य गरेको छ । सहकारीले POS Machine  वाट RuPaiya अथवा बैंकका डेविट कार्ड  भएका ग्राहकको कार्ड Swipe गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन ।

सम्बन्धित संस्थाहरू / Associated Organizations